kontakt: 660 395 004

 

Fabryka Reklamy świadczy również usługi wynajmu powierzchni reklamowej w postaci billboardów usytuowanych przy głównych drogach w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach.

Oferujemy kompleksową obsługę kampanii reklamowych - możliwość zareklamowania się na naszych nośnikach reklamowych. Jesteśmy w posiadaniu atrakcyjnych cenowo billboardów w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu samochodowego oraz pieszego.

Możemy także zainstalować reklamę we wskazanym obszarze. Reklama instalowana jest na samonośnej konstrukcji stalowej obciążonej betonowymi krawężnikami.

Kompleksowość naszej usługi to:
- projekt
- aplikacja, montaż reklamy na billboardzie
- budowa i montaż stalowej konstrukcji billboardu

 

Lokalizacja Tablic
35. Rondo na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej
i Drogowców
Opis: Tablica widoczna jadąc od Rzeszowa po prawej stronie na rondzie.
Wymiar: 600 x 300 cm

36. Rondo na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej
i Drogowców
Opis: Tablica widoczna jadąc od Rzeszowa po prawej stronie na rondzie.
Wymiar: 600 x 300 cm

11. ul. Rzeszowska 200m od ul. Sandomierskiej
Opis: Tablica widoczna jadąc główną ul. Rzeszowską w stronę miasta po prawej stronie. Billboard usytuowany obok „Majstra”
Wymiar: 504 x 238 cm

12. ul. Rzeszowska 50m za skrzyż. z ul. Strażacką
Opis: Tablica widoczna przejeżdżając przez główne ulice miasta Krakowską a później Rzeszowską gdzie zlokalizowany jest billboard na budynku tzw. „Zurt” po prawej stronie.
Wymiar: 504 x 238 cm

13. skrzyż. ul. Rzeszowskiej i Tysiąclecia
Opis: Tablica widoczna wjeżdżając na rondo głównej ulicy miasta, tablica widoczna po prawej przy zjeździe na ulicę Rzeszowską.
Wymiar: 504 x 238 cm

14A 49. ul. Nosala 100m przed skrzyż. z ul. Sobieskiego
Opis: Tablica zlokalizowana po prawej stronie przed „Galerią Dębicką” na ulicy Księdza Nosala.
Wymiar: 504 x 238 cm

14B. ul. Nosala 100m przed skrzyż. z ul. Sobieskiego.
Opis: Widoczna jadąc od „Galerii Dębickiej” po lewej stronie przed skrzyżowaniem.
Wymiar: 504 x 238 cm

38. Skrzyżowanie ulic Rzeszowskiej, Robotniczej - zjazd na ul. Cmentarną
Opis: Tablica widoczna jadąc od ul. Robotniczej
Wymiar: 504 x 238 cm

39. Rzeszowska, w pobliżu "Wiluszówki"
Opis: Tablica widoczna po prawej stronie jadąc od Rzeszowa w stronę ul. Krakowskiej.
Wymiar: 504 x 238 cm

41. Rzeszowska "Zurt" - tablice od strony zachodniej
Opis: Tablica widoczna jadąc od Rzeszowa po prawej stronie na rondzie.
Wymiar: 500 x 200 cm

45. ul. Krakowska - ogrodzenie "Manhatan" tablica lewa
Opis: Tablica widoczna po lewej stronie jadąc od Tarnowa. Billboard zlokalizowany na ruchliwej ulicy centrum miasta. W pobliżu tablicy przystanek MKS.
Wymiar: 500 x 185 cm

46. ul. Krakowska - ogrodzenie "Manhatan" tablica środkowa
Opis: Tablica widoczna po lewej stronie jadąc od Tarnowa. Billboard zlokalizowany na ruchliwej ulicy centrum miasta. W pobliżu tablicy przystanek MKS.
Wymiar: 500 x 185 cm

47. ul. Krakowska - ogrodzenie "Manhatan" tablica prawa
Opis: Tablica widoczna po lewej stronie jadąc od Tarnowa. Billboard zlokalizowany na ruchliwej ulicy centrum miasta. W pobliżu tablicy przystanek MKS.
Wymiar: 500 x 185 cm

48. ul. Chopina - widoczna od strony Ronda
Opis: Tablica widoczna po zjechaniu z ronda. Droga dojazdowa do „Galerii Dębickiej”
Wymiar: 504 x 238 cm

52A - ul. Nosala między rondami - wschód zachód
Opis: Tablica widoczna po lewej stronie jadąc od „Galerii Dębickiej” pomiędzy dwoma rondami.
Wymiar: 600 x 300 cm

53 - ul. Strażacka widoczna od strony ronda
Opis: Widoczna po lewej stronie jadąc od ronda z ul. Nosala w kierunku centrum na skrzyżowanie ul. Rzeszowskiej i Kościuszki
Wymiar: 600 x 300 cm

54A - ul. Poddęby przy rondzie - wschód -zachód
Opis: Widoczna jadąc od „Galerii Dębickiej” przy skrzyżowaniu ulic Wielopolskiej i Poddęby na rondzie.
Wymiar: 600 x 300 cm

55 - ul. Poddęby przy straży pożarnej
Opis: Widoczna po lewej stronie jadąc w stronę „Galerii Dębickiej” obok straży pożarnej.
Wymiar: 600 x 300 cm

16A - ul. Mickiewicza za skrzyż. z ul. Sportową
Opis: Tablica widoczna po lewej stronie po wjeździe do Ropczyc od Rzeszowa
Wymiar: 504 x 238 cm

17 - ul. Grunwaldzka 50m przed skrzyż. z ul. Zieloną od strony zach. Centrum obok dworca PKS
Opis: Tablica widoczna po prawej stronie wyjeżdżając z Ropczyc od strony Rzeszowa
Wymiar: 504 x 238 cm

18 - ul. Wojsławska 500m za ul. Mickiewicza
Opis: Droga wyjazdowa z Mielca jadąc w kierunku Dębicy. Tablica widoczna po prawej stronie.
Wymiar: 504 x 238 cm

19 - ul. Legionów 100m za skrzyż. z ul. Jana Pawła II
Opis: Jadąc w kierunku centrum od ronda z „samolotem”.
Wymiar: 504 x 238 cm

20A - aleja Kwiatkowskiego przy skrzyż. z ul. Cyranowską na strefie
Opis: Tablica przy ruchliwej ulicy przy strefie ekonomicznej. Widoczna po lewej stronie jadąc od Kina
Wymiar: 504 x 238 cm

22 - ul. Sienkiewicza - 50m za rondem przy ul. Traugutta
Opis: Tablica wjazdowa do Mielca od strony Tarnobrzega widoczna po prawej stronie.
Wymiar: 504 x 238 cm